Drobečková navigace

Úvod > Ubytování > Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD V ATC KOMORNÍK - STRMILOV

 

 • Při příchodu do kempu se ohlásí host správci kempu a předloží mu svůj občanský průkaz, nebo jiný doklad postavený na roveň občanského průkazu. Děti do 15-ti let předloží průkaz pojištěnce, nebo jiný průkaz dokazující jejich věk. Při neprokázání věku dítěte do 5-ti let, bude účtováno dle ceníku "Děti od 5 do 15 let".
 • V případě nepřihlášení se k pobytu, nebo pozdním prodloužení pobytu může být host z areálu vykázán.
 • Správce kempu přidělí hostovi evidenční číslo proti záloze, která bude vrácena po odevzdání (do 12.00 hod). Číslo musí být viditelně vyvěšeno. Dále vydá evidenční kartu, kterou musí host předložit při každém odjezdu a příjezdu do kempu.
 • Host platí za ubytování předem. Za předčasné opuštění kempu nebude v žádném případě vrácena žádná peněžní částka.
 • Host, který se ubytuje před šestou hodinou ranní je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc. Neopustí-li host poslední ubytovací den kemp do 12,00 hod, bude mu účtován pobyt za celý další den.
 • Případné připojení na el.přípojku je možné se souhlasem správce. Požadavek na připojení musí být nahlášen při příjezdu.
 • Užívání kempu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • Ohraničování stanu příkopem, nebo jiným způsobem je zakázáno.
 • Host je povinen chovat se v době od 22.00 do 6.00 hodin tak, aby nerušil noční klid ostatních ubytovaných hostů.
 • Ani během dne není dovoleno rušit ostatní hosty nadměrným hlukem.
 • Veškeré odpadky je host povinen ukládat do vyhrazených nádob.
 • Psi nesmí volně pobíhat a musí být v areálu kempu voděni na vodítku.
 • V celém areálu kempu platí zákaz mytí vozidel.
 • Hosté jsou povinni šetřit pitnou vodou.
 • Rozdělávání ohňů, vaření a mytí je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 • Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host a jsou splatné ihned.
 • Správa kempu neodpovídá za zranění a poškození majetku hostů, pokud by je prokazatelně nezavinila.
 • Umístění stanové jednotky (karavanu) je vázáno na osobní pobyt uživatele místa. Při porušení této zásady je provozovatel oprávněn umístěné zařízení odstranit a uskladnit na náklad vlastníka.
 • Správce kempu je oprávněn přijímat (nepřijímat) hosty pouze do naplnění stanové kapacity a dále pak dle svého uvážení.
 • Při porušení ubytovacího řádu může správce hosta z kempu vyloučit a to bez náhrady. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1.6.1996 a platí do odvolání.